tin tức công ty

PINMED hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể an toàn và khỏe mạnh

2021-03-03

Trong tình hình Covid-19, PINMED hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể giữ an toàn và sức khỏe. Và hy vọng chúng ta có thể kinh doanh xuất sắc cùng nhau vào năm 2021. Chúng tôi sẽ là nhà cung cấp đáng tin cậy nhất của bạn tại Trung Quốc!